Blanenská 86, Rájec - Jestřebí 679 02
mapa příjezdu zde
Tel.: 516 432 391
p. Mikulášek - 736 760 358
p. Musil - 777 59 48 47

  Nabízíme tepelné zpracování kovů - kusové i sériové, do délky 600 mm.
Provádíme
- kalení + popouštění .................................................. 30,- Kč/kg
- zušlechťování ............................................................ 30,- Kč/kg
- žíhání do 30 kg ........................................................... 10,- Kč/kg
- žíhání nad 30 kg ......................................................... 5,- Kč/kg
- cementování do prášku ........................................... 40,- Kč/kg
- cementování + kalení ............................................... 55,- Kč/kg
- kalení v ochranném obalu ....................................... 60,- Kč/kg

  Výše uvedené ceny jsou základní a jsou měněny směrem dolů, podle velikosti dané zakázky a dobou vzájemné spolupráce.
• Při dodávce nad 100kg provádíme kalení + popouštění
  za 25 Kč/kg
• Kusy do 3 kg provádíme za jednotnou cenu pro každou
  z operací 100 Kč
• Doba zpracování zakázky se pohybuje od 1 do 4 dnů, podle
   množství a velikosti součástí.
• Za spěšné zpracování není účtován žádný příplatek.
• Cenový návrh na konkrétní součást zašleme obratem.

Kalící pracoviště
  Kalení a zušlechťování provádíme ve vysoce kvalitních komorových pecích s provozní teplotou až 1280 stupňů Celsia a s programovatelným regulátorem MT 825-A od firmy LAC Rajhrad.

Kalení v ochranném obalu
  Používáme žáruvzdornou fólii (tloušťky 0,05 mm),která vytváří ochranu povrchu kalené součásti proti  nežádoucím účinkům kyslíku během tepelného zpracování.Zabraňuje oxidaci a oduhličení povrchu kalené součásti. Žáruvzdornou fólii lze použít při kalení nástrojových ocelí,ale i u ostatních typů ocelí s pracovním rozsahem teplot 750 až 1150 stupňů Celsia.

Garance kvality poskytovaných služeb
Ke každé přijaté zakázce je vystaven zakázkový list s evidenčním číslem a údaji o dodavateli (odběrateli), jakosti mat., požadované operaci, množství, požadované tvrdosti (pevnosti) a údaji o výstupní kontrole.

Kontrola pevnosti se provádí na tvrdoměru ROCKWELL RB-1 metodami: Rockwell-C (jednotka HRC), Rockwell-B (jednotka HRB), Brinell-HB (jednotka HB).